Okres realizacji:

Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2020

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): 7 097 043,60 zł
Wartość dofinansowania (PLN): 4 496 604,48 zł

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; w ramach Programu sektorowego „INNOMOTO”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie zadań badawczych i badań rozwojowych w celu stworzenia systemu przystosowującego pojazdy kategorii „L7” do specyficznych wymagań platform car sharing – RVMCS.

W tym celu przeprowadzimy szereg zadań, których rezultatem będzie gotowy do produkcji system przystosowujący pojazdy kategorii „L7” do wymagań platform car sharing i zwiększający konkurencyjność platformy względem innych operatorów, nie korzystających z systemu. Prace badawcze będą odbywały się w dwóch obszarach: stałe zdalne monitorowanie pojazdu oraz zdalne sterowanie podzespołami pojazdu. Funkcjonalność zapewniona przez rezultaty projektu, poprzez wykorzystanie koncepcji IoT umożliwi nowe, niespotykane w innych platformach car sharing wykorzystanie pojazdów.

Przykładowo, na podstawie stanu pojazdu i parametrów elementów pojazdu (takich jak aktualny stan naładowania baterii lub temperatura we wnętrzu pojazdu) system zarzadzania platformą będzie wybierał optymalny na daną chwilę pojazd do wydania użytkownikowi. Dzięki zdalnemu sterowaniu elementami pojazdu dostęp do pojazdu będzie się odbywał zdalnie, bez potrzeby używania innych zabezpieczeń pojazdu.

Jako pojazd badawczy wykorzystany zostanie „Triggo”, elektryczny pojazd kategorii „L7e”. Triggo jest pojazdem zbudowanym na podstawie opatentowanej koncepcji zmiennej geometrii podwozia. Dzięki wykorzystaniu tej koncepcji, Triggo podczas poruszania się z prędkością do 25 km/h ma szerokość 95 cm. Umożliwia to zwiększoną mobilność i redukcję czasu spędzonego w trakcie podróży na terenie ośrodków miejskich. Natomiast w odróżnieniu od motocykli, Triggo jest pojazdem chroniącym przed warunkami atmosferycznymi i posiadając homologację „L7e” nie wymagającym używania kasku i odzieży ochronnej.

Łącząc zalety zarówno motocykli jak i samochodów Triggo wydaje się idealnym pojazdem do zastosowania w platformach car sharing w aglomeracjach miejskich i dobrą platformą do badań wymaganych w niniejszym projekcie.

Projekt realizowany jest w konsorcjum w składzie: EUVIC Sp. z o.o. i Triggo S.A.