Realizowane projekty badawczo-rozwojowe

Okres realizacji:

01.04.2018 – obecnie
„„Triggo – polska globalna innowacja w miejskiej elektromobilnosci .””

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB, Nr Naboru POIR.02.04.01, Rodzaj projektu. Grant udzielany przez beneficjenta projektu inno_LAB.

CZYTAJ WIĘCEJ

Okres realizacji:

01.09.2017 – 29.02.2020
„Cyfrowy system zdalnego monitoringu i sterowania podzespołów pojazdów kategorii „L” przeznaczonych do eksploatacji w platformach usług automatycznego wynajmu „car sharing”.”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; w ramach Programu sektorowego „INNOMOTO”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016.

CZYTAJ WIĘCEJ

Okres realizacji:

01.09.2017 – 29.02.2020
„Zabudowa specjalna nadwozia o podwyższonej trwałości na potrzeby wariantu pojazdu kategorii „L” o podwyższonej mobilności „Triggo”, przeznaczonego do eksploatacji w sieciach wynajmu automatycznego „car sharing” i technologia seryjnej produkcji jej elementów na bazie innowacyjnych żywic epoksydowych A.S. SET.” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; w ramach Programu sektorowego „INNOMOTO”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r. CZYTAJ WIĘCEJ
1 2