Realizowane projekty badawczo-rozwojowe

Okres realizacji:

01.09.2017 – 31.08.2020
„Zabudowa specjalna nadwozia o podwyższonej trwałości na potrzeby wariantu pojazdu kategorii „L” o podwyższonej mobilności „Triggo”, przeznaczonego do eksploatacji w sieciach wynajmu automatycznego „car sharing” i technologia seryjnej produkcji jej elementów na bazie innowacyjnych żywic epoksydowych A.S. SET.” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; w ramach Programu sektorowego „INNOMOTO”, finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r. CZYTAJ WIĘCEJ

Okres realizacji:

01.04.2016 – 31.05.2020
„Triggo – miejski środek transportu o wysokiej mobilności i napędzie elektrycznym.”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

CZYTAJ WIĘCEJ
1 2